Elza de Haan rondt training 'Financieel management van IT' succesvol af

Vorige week heeft onze projectleider Elza de Haan de training "Financieel Management van IT" met succes afgerond.

Tijdens de training is besproken hoe je kunt sturen op het inzetten van IT tot maximaal nut van de organisatie en hoe je vast kunt stellen dat je dit nut hebt gemaximaliseerd. Veel organisaties werken vooral budget-gericht, terwijl iedereen eigenlijk wel weet dat het opmaken van budget niet perse nuttig is. Naast kennis van financieel instrumentarium is ook kennis nodig van de veranderkundige aspecten die kleven aan de overgang van budgetgericht naar waardegericht management. De opleiding Financieel management van IT biedt beide vormen van kennis, toegepast op het domein van de IT.

De volgende onderdelen zijn hierbij aan bod gekomen:

  • Waardegericht management van IT en het maken van een business case
  • Investeringsanalyse en intelligent projectontwerp
  • Risico en onzekerheid in de business case, project en IT-portfoliomanagement
  • Management van de kosten van IT, activity based costing en kostendoorbelasting
  • Planning & control van de IT-afdeling en cost accounting met functiepuntanalyse

De kennis en instrumenten die tijdens deze training aangeboden zijn, kan Elza inzetten in haar dagelijkse werkzaamheden als projectleider en bij het begeleiden van sourcingstrajecten.

Over IT-Value

 IT-Value is een landelijke, onafhankelijke middelgrote ICT dienstverlener die deskundigheid bezit op het gebied van;

  • IT Advies en Strategie
  • Project- en Programmamanagement
  • Architectuur
  • (Senior) Consultancy
  • Troubleshooting

Met de genoemde deskundigheid bedient IT-Value klanten in het zogeheten mid-market segment (200 tot ~3000 werkplekken). IT-Value treedt als onafhankelijke organisatie op voor eindgebruikers en voor ICT-partners. IT-Value is niet verbonden aan leveranciers van goederen en software en wij richten ons daarom geheel op het advies en de bouw van ICT infrastructuren.

IT-Value richt zich op migratie- en transitieprojecten en heeft de ambitie om op het gebied van ICT infrastructuren tot de beste partijen van Nederland te behoren. Niet alleen als het gaat om kennis en kunde maar ook als het gaat om de kwaliteit en toepassing van projectmethodieken en processen.