Masterclass IT-strategie, beleid en innovatie

Volgende maand start Elza de Haan met de masterclass IT-strategie, beleid en innovatie. Deze 3 maanden durende opleiding op masterniveau heeft als doel de competenties te versterken die nodig zijn voor samenwerking met actoren op strategisch niveau, zodat de waarde van IT voor de organisatie geoptimaliseerd wordt. Resultaten van de toepassing van IT in de organisatie worden geanalyseerd en de noodzaak om businessdoelen en IT-requirements vanuit strategisch perspectief op elkaar af te stemmen wordt uitgediept. De masterclass wordt afgesloten met een praktijkgerichte eindopdracht.

In haar rol als business consultant heeft Elza vaak te maken met strategie en beleid. Zij helpt organisaties bij het opstellen van IT-strategie en beleid en de vertaling hiervan naar concrete projecten of activiteiten. Maar ook afstemming met externe leveranciers vormt hier onderdeel van, bijvoorbeeld bij sourcingstrajecten. Innovatie is hierbij een onmisbaar onderwerp; welke IT-ontwikkelingen zijn relevant voor een organisatie en moeten dus onderdeel uitmaken van de strategie, en welke niet. Om de best mogelijke kwaliteit in de begeleiding hiervan te kunnen bieden, onderbouwd door de juiste theorie, is deze opleiding van grote toegevoegde waarde.

Over IT-Value

Wij zijn van mening dat elke IT-aanpassing vandaag de dag een verandering is. En daar moet goed over nagedacht worden. Met onze dienst succesvol veranderen helpen wij onze klanten hierbij. Hoe ziet de roadmap er uit? Wat willen de gebruikers en wat wil de organisatie? Welke leverancier past hierbij? Door eerst deze vragen te beantwoorden en de medewerkers en de organisatie centraal te stellen, wordt de verandering een succes. En het werk gaat door!