'Past Office 365 bij ons?'

Met deze vraag worstelde onze klant. Maar ook: ‘Hoe zit het met de kosten en de gevolgen voor de gebruikers’? Allemaal vragen die de klant zelf niet kon beantwoorden. Dus hebben ze ons gevraagd om mee te denken.

Wat hebben we gedaan?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, hebben we eerst de klant andere vragen gesteld. In de vorm van een workshop. Zo hebben we op een interactieve manier heel veel informatie verzameld. Ook hebben we een inventarisatie gedaan van hun IT-infrastructuur. Pas toen zijn we over hun vragen gaan nadenken. Het resultaat: een overzicht van de eisen en wensen die zij stellen aan de oplossing en een Business Case waarin Office 365 vergeleken wordt met de huidige situatie. Om het plaatje compleet te maken, hebben we ook beschreven hoe de transitie naar Office 365 er voor de klant uit zou zijn.

En daarmee zijn alle vragen beantwoord.

Scope

  • Workshop
  • Eisen en wensen
  • Business Case
  • Plan van Aanpak
  • Office 365