Wensen van gebruikers vertaald naar technische verbeteringen

Hoe kunnen we onze gebruikerstevredenheid verhogen?

Dat was de vraag waarmee onze klant bij ons aanklopte. Het management kreeg veelal negatieve geluiden over de IT-middelen te horen vanuit de organisatie. Dus hebben we samen nagedacht over een oplossing.

Met onze kennis op functioneel en technisch gebied hebben we de wensen van de gebruikers onderzocht én deze omgezet in technische verbeterpunten. Hiermee kon de IT-afdeling direct aan de slag.

De klant wil natuurlijk niet alleen hogere gebruikerstevredenheid op korte termijn, maar ook op lange termijn. Hier zijn onze verbeterpunten op gericht; snelle oplossingen voor direct resultaat en structurele verbeterpunten voor de lange termijn.

En de gebruikers? Die zagen de IT-middelen niet meer als last, maar weer als lust!

Scope

  • Onderzoek
  • Aanbevelingenrapport
  • Microsoft
  • Exchange
  • VMware