Digitaal transformeren

Digitaal transformeren lijkt een trend te zijn die je momenteel veelvuldig op ziet komen. Dagelijks staat het nieuws vol met vernieuwingen op technologisch gebied die invloed kunnen hebben op ons dagelijks leven en op de wijze waarop organisaties nieuwe technologie inzetten in hun bedrijfsvoering. Digitaal transformeren lijkt dan ook vaak over deze technologie te gaan, maar dat is niet het hele verhaal.

Digitale tijdperk

Digitale transformatie gaat over de volgende fase van het digitale tijdperk; de vertaling van informatie naar het gebruiken van de informatie. De transformatie is feitelijk een bijzonder groot wereldwijd veranderkundig thema met als primair doel:

  • Versnelling van levering van het aanbod ten gunste van de vragende kant
  • Versnelling van de “quote to cash highway” van elk bedrijf en binnen elke branche.
  • Verbetering van de dienstverlening

Digitaal transformeren ICT branche

We hebben jaren lang gewerkt en onze klanten begeleid in het advies, de aanschaf, de implementatie van hardware en software en geholpen bij het wennen aan het dagelijkse gebruik van de PC, de Telefoon en het internet.

Vandaag de dag is het zelfs lastig contant te betalen, laat staan een apparaat te vinden dat geen verbinding heeft met het internet. Alle branches, groot en klein, internationaal en lokaal, zijn bezig geweest met die ene constante; de verandering van het ICT landschap.

De innovatie grootmachten, zoals Microsoft, IBM, Dell, etc, zijn altijd de drijvende kracht gebleven achter de constante vernieuwing. Soms ten gunste van bedrijfsprocessen, soms ook niet. Soms met dwingende maatregelen als push richting nieuwe software versies, soms met vernieuwingen die echt beter zijn.

  • Helpt ICT werkelijk met de versnelling van het primaire proces door alle bedrijfslagen heen?
  • Profiteren de organisaties eigenlijk wel optimaal van de gemaakte keuzes in het verleden aangaande software of hardware oplossingen.

Kan dat eigenlijk wel? Wij zeggen dat dat wél kan!

Digitale transformatie reis kompas

Een digitale transformatie van uw organisatie is te vergelijken met een grote reis. Wij stippelen samen met u deze reis uit en bepalen samen met u de bestemming. Onze expertise en ervaring om deze reis tot een succes te maken vindt u terug in onze digitale transformatie kompas. Laat onze kompas u richting geven op uw reis.


Uw digitale transformatie route in 4 fasen

Onze digitale transformatie kompas is opgebouwd uit 4 fasen waarin we uw digitale transformatie reis:

  • bepalen (kijken)
  • plannen (denken)
  • uitvoeren (doen)
  • en op koers houden (werken)

Starten bij stap 3 kan altijd. Wil je het echter anders doen dan altijd; kies dan om te starten bij Stap 1. Ja, Digitaal transformeren is experimenteren en vereist lef.

Kijken: Ontwikkel uw digitale visie

In deze fase ontwikkelen we samen met u de bewustwording over de redenen waarom digitaal transformeren essentieel is, de positie van waaruit u start, uw organisatie visie ten aanzien van digitaal transformeren en het digitale transformatieteam waar u mee kunt starten.

Denken: Zet uw visie om in actie

In deze fase ondersteunen wij u bij het vertalen van uw visie naar een concreet digitaal transformatie portfolio, zetten we de governance structuren op om uw digitale transitie te besturen en zorgen we voor de mogelijkheden om uw digitale transformatie te kunnen financieren.

Doen: Mobiliseer uw organisatie

In deze fase van de digitale transformatie ondersteunen we u bij het verbinden van uw organisatie aan uw digitale transformatie door middel van communicatie en het ontwikkelen van een digitale transformatie cultuur

Werken: Houd uw transformatie op koers

In deze fase richten we ons op het ontwikkelen van digitale vaardigheden binnen uw organisatie, het afstemmen van de waarderingssystematiek op uw doel en monitoren van de voortgang van uw digitale transformatie.

Bent u benieuwd naar uw startpositie?

Om te kunnen bepalen wat uw uitgangspositie is hebben wij een enquete ontwikkeld waarmee u in enkele minuten een beeld krijgt van de positie van uw eigen organisatie op de weg naar digitaal meesterschap.

Start onze digitale transformatie enquete

Wij zijn de experts in het realiseren van digitale transformaties. Onze jarenlange ervaring in het begeleiden en realiseren van transformaties maakt dat wij voor iedere organisatie een competitief voordeel in dit digitale tijdperk kunnen bewerkstelligen. Wij hebben een digitale transformatiekompas ontwikkeld waarmee wij iedere organisatie richting kunnen geven op hun digitale transformatie reis.