‘Het was een bijzonder jaar met prachtige opdrachten, veel energie én een fantastisch aanpassingsvermogen van onze collega’s, Maurice Aalders, eigenaar IT-Value

‘Het was een bijzonder jaar: ik heb veel respect voor mijn collega’s die, ondanks corona, tóch gewoon hun werk zijn blijven doen. Want het is niet niks allemaal. Daarnaast heeft corona ons juist ook positieve zaken gebracht: zoals nieuwe klanten en focus op ons specialisme.’ Lees het blog van onze collega Maurice waarin hij een terugblik op 2021 en vooruitblik op 2022 geeft.

Journaal Item

‘Het was een bijzonder jaar. Een jaar waarin we heel hard gewerkt hebben en onze agenda’s vol met mooie uitdagende opdrachten waren. We hebben elkaar, juist ook in dit coronajaar, maximaal ondersteunt. Corona heeft ons niet alleen zakelijk geraakt, maar ook veel impact gehad op privéomstandigheden. Dat maakt indruk op meerdere fronten. En voor dat laatste, de invloed van deze langdurige coronacrisis, geldt dat we, met onze collega’s die stuk voor stuk bijters zijn, gewoon door blijven gaan. Creatieve oplossingen en een mensgerichte benadering zijn hierin absoluut leidend. Want ondanks de pandemie blijven onze collega’s volle passie bezig en hebben we geweldige opdrachten in het vooruitzicht. Dat stemt positief!.’

Minder reistijd, meer Teams

‘Natuurlijk, er is veel reistijd weggevallen, dat scheelt. Maar tegelijkertijd worden agenda’s, net als bij veel andere bedrijven, gedomineerd door Teams-afspraken. Dit heeft invloed op het gevoel van vrijheid en ruimte die je had om je agenda te organiseren. Daarom zijn we binnen ons bedrijf ook bezig, kijkend naar volgend jaar, om nóg meer aandacht te hebben voor fysieke ontmoetingen. Ook buiten het werk om’, vervolgt Maurice. ‘Ook zouden we in maart van volgend jaar een weekend weggaan met elkaar, omdat we dan ons 12,5-jarig jubileum vieren. Het weekendje staat nog, maar het is nog maar de vraag of dat door kan gaan. En dat is ook zo’n beetje de sfeer van het afgelopen jaar: we faciliteren wat we kunnen, maar toch vind ik het als eigenaar van IT-Value vervelend dat medewerkers op deze aangepaste manier hun werk moeten doen. Dat heeft invloed op de energie die je er met elkaar uit haalt. Je mist de spontaniteit van al die leuke dingen, zoals een teamuitje, de broodjes op vrijdag, maar ook zoiets gezelligs en simpels als de vaste loempiadag waar mijn collega Desiré vanuit haar rol als hr- en finance collega al over vertelde. Ook zij gaf in haar blog al aan dat we veel oog hebben voor duurzame inzetbaarheid van mensen, zeker ook volgend jaar. Natuurlijk, we doen het maximale om alles zo goed mogelijk door te laten gaan, ook nu we elkaar niet meer elke dag fysiek op kantoor zien. Maar het is tóch anders, kijkend naar de verbinding onderling. Dus daar blijven we aankomend jaar hard aan werken zodat dit onderlinge contact net zo warm, goed en waardevol blijft als het nu is.’

Nieuwe klanten door corona

‘In de coronaperiode zijn we doorgegaan met het realiseren van onze lange termijn strategie en hebben wij het afgelopen jaar veel nieuwe klanten mogen verwelkomen die daar in passen. Wij hebben al langere tijd de wens dat wij vanuit onze visie en strategie met relaties sparren om tijdens deze gesprekken onze unieke aanpak en ideeën over het moderniseren van de werkplek en het beheer te bespreken. En met succes! Transitieprojecten zijn doorgaans complex, omvangrijk en langdurig van aard. Daarin kunnen wij veel betekenen voor onze klanten. Wij kijken ook breder dan onze concullega’s normaal gesproken doen. Ook de percelen waar we zelf geen kennis van hebben bespreken wij. Soms door actief door te verwijzen naar een betrouwbare partner en soms door zelf diep in de materie te duiken. Dat laatste is het geval bij steeds vaker terugkerende thema’s als governance en security.’ 

‘Verder zien we ook hoeveel onontgonnen gebied er nog is als je praat over transities in combinatie met het inrichten van een moderne werkplek. Men vergeet bijvoorbeeld nog wel eens dat er data op veel verschillende plekken staat en dat medewerkers gewoon niet meer weten waar de data staat en hoe deze op te slaan. Een belangrijk onderdeel van de moderne werkplek is dat je vanuit één plek alles beheersbaar houdt. Dat gaat dus ook over veiligheid en over uniforme toegang tot data. Als wij met onze klant praten over deze thematiek dan zien we ook direct wat ons werk van de toekomst is. Het bepalen van de stip op de horizon, het uitrollen van de visie en het vormgeven van een goed onderbouwde roadmap zijn daarbij onmisbare onderdelen.’

Focus op ons specialisme

‘Uiteraard hebben we ook dit jaar weer de bekende heidag gehad waarin we met elkaar hebben gebrainstormd over ons bedrijf. Uit de SWOT- analyses die we hebben ingevuld kwam ook naar voren dat we ons dit jaar nog wel eens hebben laten verleiden om er zaken bij te doen die eigenlijk niet tot onze kernactiviteiten behoren. Daarin willen we volgend jaar duidelijkere keuzes maken. Want uiteindelijk zijn we specialisten en geen generalisten’, aldus Maurice. 

Enorm trots op ons fantastische team

‘Al met al is het een mooi jaar geweest waarin we met elkaar trots mogen zijn op de resultaten die we behaald hebben. Daarnaast hebben wij ook de kans gekregen om goed werkgeverschap te laten zien. En tot slot hebben we opnieuw ervaren hoe anders we het, mede dankzij ons fantastische team, doen ten opzichte van veel andere bedrijven. We proberen onze klanten zoveel mogelijk in de spiegel te laten kijken en ze te helpen met het maken van de juiste strategische keuzes. Van traditioneel naar modern zou je kortweg kunnen zeggen. Daarnaast hebben we verschillende nieuwe collega’s aangenomen, allemaal uit het eigen netwerk én natuurlijk is er weer ruimte voor diverse stagiaires. Ook zij stellen zich de komende maanden via onze blogs voor. Ik zeg: op naar een geweldig 2022!’

Ik bedank iedereen voor de warme en gedreven samenwerking en kijk uit naar een mooi 2022. Fijne dagen gewenst, namens het hele team van IT-Value. 

Avatar of Author

Maurice Aalders (Directeur)

Samenkomen is het begin, Samen blijven betekent vooruitgang, Samenwerken leidt tot succes!

Van kijken, naar denken , naar doen en werken.

Kijken
Denken
Doen
Werken
→ Wat maakt onze werkwijze waardevol
Inschrijven nieuwsbrief
NL26 RABO 0149 5348 84
K.v.K. 17259443
Btw: NL821087071B01
Stationsweg 44
6861 EJ Oosterbeek
Toon op de kaart
085-0185569
info@it-value.nl