‘Uitdagingen opsporen, zaken organiseren en aan de slag. Dáár zit onze kracht’, Henk Enter, Specialist Modern Werken IT-Value

‘Snel in kaart brengen waar de uitdaging zit, de zaken organiseren en het probleem vervolgens oplossen, dáár zijn we goed in bij IT-Value.’ Aan het woord is Henk Enter, Specialist Modern Werken bij het bedrijf. ‘Dit soort samenwerkingen zijn soms tijdelijk om orde op zaken te stellen, maar meestal zijn ze blijvend.

Journaal Item

‘Snel in kaart brengen waar de uitdaging zit, de zaken organiseren en het probleem vervolgens oplossen, dáár zijn we goed in bij IT-Value.’ Aan het woord is Henk Enter, Specialist Modern Werken bij het bedrijf. ‘Dit soort samenwerkingen zijn soms tijdelijk om orde op zaken te stellen, maar meestal zijn ze blijvend. Ook leveren we vanuit onze organisatie de juiste rollen als die niet binnen de klantomgeving beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld consultants die bepaalde migratieslagen uitvoeren.’

Aan de slag jeugdorganisatie CJG Rijnmond

‘Zo kwamen we ook in contact met Jeugdgezondheidszorgorganisatie (JGZ) CJG Rijnmond in Rotterdam. Zij wilden overstappen naar een andere partner die het beheer voor ze zou doen. Daarnaast mochten er ook op het gebied van veiligheid wel wat zaken aangescherpt worden. Wij hebben het beheer in de periode van juni vorig jaar tot april van dit jaar overgenomen. Daarin hebben we veel optimalisatieslagen uitgevoerd, zoals het oppakken van beheerwerkzaamheden, het veiliger maken van de infrastructuur, het in balans brengen van de beheerkosten en het beter beschrijven van de dienstverlening’, aldus Henk. ‘Ook hebben we een ticketanalyse uitgevoerd en het tweede- en derdelijns beheer onderzocht. Tot slot zijn er ook rondom de infrastructuur andere zaken dan puur veiligheid verbeterd: er zijn wat servers uitgezet en we hebben ingezet op migratie naar datacenters.’

Healthcheck voor continue verbetering

‘Om een en ander in goede banen te leiden hebben we onze beheerders, consultants en architecten ingezet. Onder andere om, bij wijze van health check, periodieke controles rondom de infrastructuur uit te voeren. Ook stonden we stand-by voor het geval er, als gevolg van ziekte of onderbezetting, extra ondersteuning nodig was. Bijvoorbeeld door 9 x 5 continuïteit op supportgebied te geven, op zowel werkplek- als back-end beheer. Daarnaast hadden we de regie over het LAN, WAN en de wifi. Het eerstelijns gedeelte werd steeds uitgevoerd door de klant zelf, zoals dat meestal gaat. Wij staan dan klaar voor het tweede- en derdelijns beheer. Tot slot hebben we, nadat de situatie onderzocht en in kaart was gebracht, aangegeven waar de quick wins zich bevonden. Zo zijn er in een korte tijd veel security aspecten verbeterd. Eén van de wensen was om een betere, volledig geautomatiseerde werkplek in te richten. 

Neem contact op

Bovenstaand las je een voorbeeld van de diensten die we, ook voor jouw organiatie, aan kunnen bieden. Ook behoefte aan een steady partner die je écht verder helpt in het verlagen van je (beheer)kosten en het verhogen van je gebruikerstevredenheid? Neem even contact met ons op. Je bereikt ons via 0315 681 238. 

Van kijken, naar denken , naar doen en werken.

Kijken
Denken
Doen
Werken
→ Wat maakt onze werkwijze waardevol
Inschrijven nieuwsbrief
NL26 RABO 0149 5348 84
K.v.K. 17259443
Btw: NL821087071B01
Stationsweg 44
6861 EJ Oosterbeek
Toon op de kaart
085-0185569
info@it-value.nl