Jan Lukkien

Jan Lukkien

Veel kennis, flexibele manier van werken

Het is een precieze klus

Jan Lukkien, Egis Parking Services: ‘Voor een klus als deze moet een IT-partner écht kennis van zaken hebben. Het is een precieze aangelegenheid. Tot onze taken als uitvoerder van het Amsterdamse gemeentelijke parkeerbeleid behoren onder meer het beheer en de uitgifte van ca. 160.000 vergunningen, de handhaving van het parkeerbeleid, de afhandeling van bezwaren, de verkoop van parkeerkaarten en het beheer en onderhoud van ruim 2400 parkeerautomaten.

Technisch beheer

We hebben in samenspraak met IT-Value een schone, nieuwe opbouw van de active directory-structuur ontworpen. Het gaat vooral om universele naamgevingsconventies. Wat belangrijk is in deze organisatie is dat het technisch beheer op een goeie manier uitgevoerd kan worden, dat het inzichtelijk is. Daarnaast moest de structuur ook flexibel van opzet zijn zodat wij bij toekomstige uitbreiding van onze activiteiten de systemen eenvoudig kunnen aanpassen.

Het draait om de klik

Wat opviel in de samenwerking is dat IT-Value beschikt over veel kennis. Bovendien waren ze in staat om ons op een plezierige manier de materie bij te brengen. Nog een pluspunt is dat ze zich flexibel opstellen. Ze kunnen goed inspelen op veranderende situaties. Als er in de planning aanpassingen moesten worden gedaan, pakten ze dat goed op. In een project als dit zijn ook de mensen van belang. Je moet een klik hebben. IT-Value medewerkers zijn prettig in de omgang. Ja, ik zou IT-Value zonder twijfel aanbevelen bij anderen. Het is een goeie club.