Ontvlechting IAM en AD

Aangezien we binnen dit project te maken hadden met diverse verschillende (IT) leveranciers was goede coördinatie en communicatie noodzakelijk om alle partijen op 1 lijn te krijgen en te houden. Dit werd een belangrijke taak van de IT-Value Projectmanager.

Klantverhaal Elver

Elver is een zorginstelling uit de Achterhoek met ongeveer 1.200 medewerkers en 350 vrijwilligers, gespecialiseerd in begeleiding en behandeling van mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking en voor mensen met een complexe zorgvraag.

In kaart brengen van de functionele behoefte voor de werkplek van de toekomst

Na een strategische wijziging binnen de organisatie was men volop bezig om meer tot een zelfsturende organisatie te komen. De huidige diensten paste niet goed in deze opzet. 

Elver was mede hierdoor voornemens deze ‘groep’ te verlaten. Om dit te realiseren was een programma opgesteld, bestaande uit een tiental projecten. Eén van de projecten omhelst het ontvlechten van de IAM-omgeving (AD), inclusief de overgang van alle applicaties en servers, welke door IT-Value was opgepakt.

IT-Value is betrokken, gefocust en zeer professioneel

Opdrachtoplossing en resultaat

IT-Value hanteert voor alle projecten een standaard aanpak die gebaseerd is op Prince2. De uit te voeren werkzaamheden zijn hierbij in fasen onderverdeeld en maken het project daarmee beter beheersbaar. Deze fases waren:

  • Fase 1 Voorbereiding (Opbouwen AIM en AD-omgeving bij Elver)
  • Fase 2 Migratie Applicaties
  • Fase 3 Migratie Werkplekken
  • Fase 4 Opschonen

Aangezien we binnen dit project te maken hadden met diverse verschillende (IT) leveranciers was goede coördinatie en communicatie vanuit Elver noodzakelijk om alle partijen op 1 lijn te krijgen en te houden. Dit werd een belangrijke taak van de IT-Value Projectmanager en blijkt achteraf van grote waarde volgens de leveranciers. Vooral het gebruik van een ‘overall’ issuelogboek, welke periodiek werd doorgenomen, gaven alle partijen een duidelijk beeld van de stand van zaken.

De betrokkenheid van IT-Value maakt hen uniek

Van kijken, naar denken , naar doen en werken.

Kijken
Denken
Doen
Werken
→ Wat maakt onze werkwijze waardevol
Inschrijven nieuwsbrief
NL26 RABO 0149 5348 84
K.v.K. 17259443
Btw: NL821087071B01
Stationsweg 44
6861 EJ Oosterbeek
Toon op de kaart
085-0185569
info@it-value.nl