Ontwerpen en migreren naar een nieuw domein

Uitvoering van het parkeerbeleid in gemeente Amsterdam is, zoals iedereen zich kan voorstellen, een uitdagende klus. We werken op een technologisch innovatieve manier. IT-Value hebben we ingeschakeld voor de benodigde IT-inrichting.

Klantverhaal Egis Parking Services

 Egis Parking Services: ‘Voor een klus als deze moet een IT-partner écht kennis van zaken hebben. Het is een precieze aangelegenheid. Tot onze taken als uitvoerder van het Amsterdamse gemeentelijke parkeerbeleid behoren onder meer het beheer en de uitgifte van ca. 160.000 vergunningen, de handhaving van het parkeerbeleid, de afhandeling van bezwaren, de verkoop van parkeerkaarten en het beheer en onderhoud van ruim 2400 parkeerautomaten.

Veel kennis, flexibele manier van werken

Technisch beheer

We hebben in samenspraak met IT-Value een schone, nieuwe opbouw van de active directory-structuur ontworpen. Het gaat vooral om universele naamgevingsconventies. Wat belangrijk is in deze organisatie is dat het technisch beheer op een goeie manier uitgevoerd kan worden, dat het inzichtelijk is. Daarnaast moest de structuur ook flexibel van opzet zijn zodat wij bij toekomstige uitbreiding van onze activiteiten de systemen eenvoudig kunnen aanpassen.

Het draait om de klik

Wat opviel in de samenwerking is dat IT-Value beschikt over veel kennis. Bovendien waren ze in staat om ons op een plezierige manier de materie bij te brengen. Nog een pluspunt is dat ze zich flexibel opstellen. Ze kunnen goed inspelen op veranderende situaties. Als er in de planning aanpassingen moesten worden gedaan, pakten ze dat goed op. In een project als dit zijn ook de mensen van belang. Je moet een klik hebben. IT-Value medewerkers zijn prettig in de omgang. Ja, ik zou IT-Value zonder twijfel aanbevelen bij anderen. Het is een goeie club.

Van kijken, naar denken , naar doen en werken.

Kijken
Denken
Doen
Werken
→ Wat maakt onze werkwijze waardevol
Inschrijven nieuwsbrief
NL26 RABO 0149 5348 84
K.v.K. 17259443
Btw: NL821087071B01
Stationsweg 44
6861 EJ Oosterbeek
Toon op de kaart
085-0185569
info@it-value.nl