Organisatie inrichting naar zelfsturende teams

IT-Value is een pragmatische organisatie, ze zoeken naar goede oplossingen en zijn in staat om een case op te pakken zoals deze bedoeld is. Ze leveren maatwerk. Daarmee bedoel ik ‘zonder extra urenschrijverij’. Ze werken helder en betrouwbaar.

Klantverhaal WVS Groep

Bij WVS Groep begeleiden wij mensen met een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. Er werken ongeveer 2800 medewerkers. Op een bepaald moment raakten wij door ziekte het hoofd van onze ICT-afdeling kwijt. Toen hebben we twee opties bekeken: wilden we bij IT-Value een interim afdelingshoofd inhuren óf konden we onze afdeling waar zo’n tien mensen werkzaam zijn, zónder leidinggevende laten draaien?

Continuïteit van de dienstverlening

IT-Value heeft grondig onderzocht waar we gevaar liepen in onze dienstverlening. We hadden het gevoel dat we erg kwetsbaar waren vanwege de specifieke taakverdeling en dat we bijvoorbeeld bij ziekte voor serieuze problemen kwamen te staan. Vervolgens hebben ze bekeken hoe de taken zodanig konden worden herverdeeld dat we niet alleen een zelfsturend, maar ook een minder kwetsbaar team kregen. Zodat de continuïteit van onze dienstverlening geen gevaar meer liep.

IT-Value heeft geïnventariseerd of er binnen de teams voldoende kennis en kunde aanwezig was om zelfstandig te functioneren. Daarbij hebben ze ook een coachende rol.

IT-Value is een pragmatische organisatie, ze zoeken naar goede oplossingen en zijn in staat om een case op te pakken zoals deze bedoeld is. Ze leveren maatwerk. Daarmee bedoel ik ‘zonder extra urenschrijverij’. Ze werken helder en betrouwbaar. Als je mensen van buitenaf moet inhuren, is dat omdat je het intern niet kunt oplossen. Dan moet je een partij hebben die goed kan meedenken. Zonder klik en vertrouwen kun je niet door in je ontwikkeling. Voor mij is vertrouwen van essentieel belang. We kunnen met hen alles in openheid en objectiviteit bespreken en aanpakken. Daar komt bij dat ze enorme betrokkenheid tonen. Degene van IT-Value die hier rondloopt, voelt net zo vertrouwd als onze eigen medewerkers. Dat zegt genoeg.

Van kijken, naar denken , naar doen en werken.

Kijken
Denken
Doen
Werken
→ Wat maakt onze werkwijze waardevol
Inschrijven nieuwsbrief
NL26 RABO 0149 5348 84
K.v.K. 17259443
Btw: NL821087071B01
Stationsweg 44
6861 EJ Oosterbeek
Toon op de kaart
085-0185569
info@it-value.nl