Business Case

Een goede zakelijke rechtvaardiging begint met een Business Case.

De keuze voor een investering of verandering wilt u op gedegen wijze maken door kosten en baten af te wegen. Maar dit is vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

Kwantitatieve baten en kwalitatieve baten

Vanuit IT-Value helpen wij u graag met het opstellen van een Business Case binnen de thema’s werkplek, infrastructuur en beheer van de toekomst. In deze Business Case wegen we kosten en baten tegen elkaar af. Daarbij nemen we niet alleen kwantitatieve baten, maar ook kwalitatieve baten mee. Ook hebben we, naast de techniek, oog voor mensen en processen die te maken hebben met de keuze. Samen met u stellen we de Business Case zo waarheidsgetrouw als mogelijk op en vullen deze waar nodig aan met gegronde aannames en ervaringen vanuit de praktijk.

Wat leveren we op?

Het eindresultaat is een Business Case die een te maken keuze zo waarheidsgetrouw als mogelijk rechtvaardigt. De omvang van het resultaat is afhankelijk van uw wensen; dit kan uiteenlopen van een pragmatische mini Business Case tot een gedetailleerde uitgebreide Business Case.