Digitale transformatie kompas

Op deze pagina gaan we dieper in op ons digitale transformatie kompas. Aan hand van dit kompas kunnen we u richting geven over uw digitale transformatie reis. Ons kompas is opgebouwd uit vier fasen:

  1. Het neerzetten van een raamwerk voor uw digitale transformatie uitdaging
  2. Het omzetten van visie naar een concreet, uitvoerbaar en betaalbaar plan
  3. Het verbinden van uw organisatie met uw digitale transformatie doelstellingen
  4. Het onderhouden van de digitale transitie

Hieronder gaan we in op de verschillende fasen van ons transformatie kompas.

Fase 1 | ontwikkel uw digitale uitdaging

Hoewel iedereen wel begrijpt dat digitale technologie onze maatschappij en de manier waarop wij zaken doen verandert is uit onderzoek gebleken dat 40% van de leiders binnen organisaties en instellingen een "gebrek aan urgentie" duiden als het belangrijkste obstakel voor digitale transformatie. In de marketing en uitgeverij branches hebben digitale technologieën al voor zoveel ophef gezorgd dat de context voor digitaal transformeren helder is. In andere branches is dat echter veel minder het geval. Dat is ook niet verbazingwekkend. Binnen de meeste organisaties wordt immers de meeste tijd besteed aan het leveren van bestaande diensten en producten. En dit hoewel gebleken is dat het succesvol digitaal transformeren tot 9% meer omzet en tot 26% meer winst kan opleveren. Deze inertie om te starten met digitaal transformeren vraagt om bewustwording over de omvang en impact voor uw digitale uitdaging; een duidelijk context op de vraag waarom digitaal transformeren noodzakelijk is. Als deze bewustwording groeit ontstaan tevens de vragen omtrent het startpunt waar een organisatie momenteel staat en besluitvorming over waar u met uw organisatie naar wenst te bewegen.

In deze fase hebben wij een aantal producten en diensten tot uw beschikking die u kunnen helpen bij het realiseren van een raamwerk voor uw digitale uitdaging.

Bouw bewustwording

De eerste stap in het raamwerk voor digitaal transformeren is verzekeren dat uw top team de potentiële impact op bedrijfsvoering van digitale technologie kent. Onze diensten kunnen hierbij ondersteunen.

Ken uw startpunt

Het bouwen van een sterk transformatieteam is belangrijk, maar het is niet genoeg. Digitale meesters overleven transformaties niet door het oude door het nieuwe te vervangen maar door bestaande middelen en vaardigheden in de nieuwe digitale omgeving in te zetten. Hiervoor moet u uw startpunt kennen.

Bouw uw visie en transformatieteam

Ontwikkel een transformatieve visie en zorg dat uw top team betrokken raakt. Met onze strategie diensten kunnen we u het inzicht geven in uw huidige situatie zodat u met logische stappen uw digitale transformatie visie en strategie vorm kunt geven.

Start onze digitale transformatie enquete

Fase 2 | focus uw investeringen

In het onderzoek naar digitaal meesterschap wordt onderscheid gemaakt tussen beginners, fashionistas, conservatieven en digitale meesters, allemaal afhankelijk van hun maturiteit. Fashionistas onderscheiden zich vooral doordat zij tijd, mensen en middelen inzetten in het meer digitaal maken van hun bedrijfsvoering. Het is maar al te verleidelijk om in ieder aspect van uw bedrijfsvoering technologie toe te passen en dat leidt u inderdaad op het pad van digitalisering. Digitale meesters kiezen echter hun eigen richting en zij blijven op koers. Zij focussen op de initiatieven die hen vooruit brengen richting hun visie en waarop digitale meester hun bestaande vaardigheden kunnen ontwikkelen. In dit opzicht is er een duidelijk onderscheid te maken tussen digitalisering en digitaal meesterschap:

Zet uw visie om in actie

De vierde stap in het raamwerk voor digitaal transformeren is het vertalen van uw visie in strategische doelstellingen en uw digitale transformatie prioriteiten in een roadmap die leidt tot uitvoerbare digitale transformatie projecten.

Bouw besturing

Het sturen van uw digitale transformatie initiatieven in de juiste richting en het uitvoerbaar en controleerbaar houden is de belangrijke vijfde stap in het digitale transformatie raamwerk.

Financier uw transformatie

Heeft u een gebalanceerd portfolio met digitale investeringen ontwikkeld? Heeft u de wijze van financiering voor uw transformatie zeker gesteld? Heeft u nagedacht over het uitnutten van de kosten in uw huidige technologie? Wij helpen u een antwoord te vinden op deze vragen

Start onze digitale transformatie enquete

Fase 3 | mobiliseer uw organisatie

Grote veranderingstrajecten, zoals een digitale transformatie reis, slagen alleen als de leiding van een organisatie in staat is het vertrouwen te winnen van de medewerkers, hen te betrekken en te mobiliseren om mee te werken aan en te denken over de invulling. Voor digitaal transformeren is dit niet anders. We willen ook zeker niet de indruk wekken dat digitaal transformeren een eenvoudige reis is; digitaal transformeren is net zo moeilijk als iedere grote organisatieverandering. En hoewel iedereen zich bewust is van de noodzaak om de organisatie in zijn geheel en alle medewerkers afzonderlijk te betrekken bij een organisatieverandering als digitaal transformeren is ook uit het onderzoek naar digitale meesters gebleken dat 64% van alle medewerkers in de onderzochte organisaties nog steeds niet het idee hebben dat de seniore leiding van de organisatie voldoende de visie voor digitaal transformeren heeft gedeeld met iedereen in de organisatie. En toch zijn digitale meesters in staat dit wel voor elkaar te krijgen. Zij blijken in de praktijk vaak toch wel een antwoord hierop te hebben gevonden. Benieuwd naar onze aanpak? Wij onderscheiden ook in deze cruciale derde fase drie stappen om ow organisatie te mobiliseren:

Communiceer uw digitale ambitie

De zevende stap in het raamwerk voor digitaal transformeren betreft het voldoende duidelijk vermarkten en communiceren van uw ambities en de voordelen van digitaal transformeren binnen uw gehele organisatie. Maak gebruik van onze ervaring op dit vlak.

Verbind uw organisatie

Het verbinden van uw organisatie behaalt u niet alleen door uw digitale transformatie ambities te communiceren. Betrek uw medewerkers bij de digitale transformatie door co-creatie en het betrekken van de medewerkers die de verandering mogelijk maken. Gebruik onze ervaring op dit vlak.

Ontwikkel een innovatieve cultuur

Bent u actief bezig met het aanmoedigen en faciliteren van een cultuurverandering door gebruik van digitale technologie en de wijze waarop medewerkers samenwerken? Bent u bereid niet alles via de hiërarchie te laten verlopen, maar ook andere werkvormen te faciliteren? Laat ons u helpen dit te ondersteunen.

Start onze digitale transformatie enquete

Fase 4 | houd uw transformatie op koers

Grote veranderingstrajecten slagen regelmatig niet in het realiseren van de beoogde doelstellingen omdat de verandering momentum verliest. Dit is met digitaal transformeren niet anders. Het is in het begin van de reis relatief eenvoudig om gemotiveerd te blijven. T-shirts, regelmatige videoboodschappen, zichtbare verbindingsprogramma’s, heldere communicatie, quick wins, het delen van best practices en nieuwe rollen in de organisatie zijn in het begin hulpmiddelen die helpen en waar wij in onze eerste drie fasen van de digitale transformatie kompas bij kunnen ondersteunen. Maar als de tijd verstrijkt treedt vaak veranderingsvermoeidheid op en de nieuwe manieren van werken maken weer plaats voor oud gedrag. Dat is vaak het moment waarop lacunes in vaardigheden en competenties zichtbaar worden en waar beloning en de wijze van prestatiebeoordeling niet in lijn blijkt te zijn met de beoogde doelstellingen van de digitale transformatie. Dit is ook het moment waarop de leiding van de organisatie vooral bezig is met het plannen van de volgende strategische zet en de aanname doet dat de organisatie wel weet waar we naar toe gaan.
Totdat nieuwe manieren van werken ook daadwerkelijk de manier waarop we met klanten omgaan hebben veranderd of de manier van bedrijfsvoering en de werkwijze van uw medewerkers blijft het gevaar om terug te vallen op oude vertrouwde werkwijze en bekende patronen op de loer liggen. Op dit soort momenten is een gecoördineerde inspanning om de transformatie op koers te houden essentieel. Wij hebben de ervaring om u ook in deze fase op koers te houden. Wij bieden ook in deze fase een aantal diensten die u koersvast kunnen houden.

Ontwikkel digitale vaardigheden

Heeft u een plan om de digitale competenties van uw organisatie op te schalen? Heeft u een gestructureerd digitaal platform gerealiseerd? Zijn de relaties tussen uw IT-organisatie en bedrijfsonderdelen sterk genoeg? Laat ons u helpen deze te ontwikkelen.

Stem beloningen af op uw doel

Is uw beloningssystematiek afgestemd op de doelen die u met uw digitale transformatie nastreeft of worden medewerkers nog beloond op basis van uw oude werkwijze? Heeft u uw nieuwe werkwijze laten doordringen tot in de wijze van beoordelen van medewerkers? Een nieuwe wijze van waarderen blijkt vaak nodig te zijn.

Meten, monitoren en aanpassen

Heeft u een besturingssystematiek die het mogelijk maakt om de voortgang van uw digitale transformatie te meten en te monitoren? Weet u wanneer u de koers moet bijstellen? Wanneer stopt u een innovatie en wanneer zet u deze door? Deze vragen kunnen we u helpen beantwoorden.

Start onze digitale transformatie enquete