Functioneel Ontwerp

Bespaart tijd, geld en realiseer een succesvol IT project.

Wilt u dat uw projecten conform plan en budget verlopen? Zorg er dan voor dat de functionele behoefte dermate wordt beschreven dat de vertaling naar de technische oplossing niet zorgt voor onduidelijkheden tijdens het project.

Wensen en eisen van het project

Een Functioneel Ontwerp is bedoeld voor u als opdrachtgever. De bedoeling is dat u als klant zich herkend in de eisen en wensen waaraan de nieuwe infrastructuur moet voldoen.

Een Functioneel Ontwerp is de fundering van het op te leveren project. Hierin wordt op een gedetailleerde wijze beschreven wat de eisen en wensen van zowel uw IT-Afdeling als ook uw gebruikers zijn en waar het resultaat van het nieuwe project aan dient te voldoen. We concretiseren de verwachtingen aan de zijde van de opdrachtgever als een de zijde van de opdrachtnemer

Wat leveren we op?

De eisen en wensen worden verwerkt in een document waarin de eisen en wensen op basis van het MoSCoW model (Must have, Should have, Could have en Won’t have this time) worden beschreven.

De eisen en wensen worden opgedeeld in deelgebieden op basis van de IT-Value referentie architectuur. Per eis of wens wordt de omschrijving, de geschatte impact, de informatiebron, koppeling met de doelstellingen en de MoSCoW weging beschreven.

IT-Value biedt het opstellen van een Functioneel Ontwerp inclusief de daarvoor benodigde workshops en interviews aan op basis van een vaste prijs.