IT-beheer uitbesteden

U wilt uw IT (opnieuw) outsourcen. Hier komen veel zaken bij kijken, zoals:

 • Welke onderdelen van de IT-infrastructuur gaat u outsourcen?
 • Welke opzet past het best bij uw organisatie; cloud of on premise?
 • Of een hybride opzet?
 • En welke IT-partner biedt hierin de beste oplossing?
 • Past deze IT-partner ook bij uw organisatie?
 • Hoe ziet uw eigen organisatie eruit na de uitbesteding?

Regie en kwaliteitsbewaking

Allemaal vragen die beantwoord moeten worden om een goede keuze te kunnen maken. Goede regie en kwaliteitsbewaking zijn hierbij onmisbaar. Rollen die wij vanuit IT-Value kunnen vervullen ter aanvulling op uw team.

Jarenlange ervaring

Door jarenlange ervaring met het (opnieuw) uitbesteden van beheer weten wij als geen ander welke weg het beste bewandeld kan worden. Gezamenlijk werken we toe naar het belangrijkste eindresultaat: een optimale afstemming tussen de vraag van de organisatie naar IT-diensten en het aanbod van IT-diensten van de best fit IT-partner.

Kijken en denken

Het klinkt logisch, maar beginnen bij het begin is hierbij cruciaal. Eerst KIJKEN en DENKEN, dan pas DOEN en WERKEN. Eerst brengen wij samen met de opdrachtgever in kaart waar de organisatie echt behoefte aan heeft, dan bepalen we een oplossingsrichting en zetten de vraag uit in de markt, op zoek naar de juiste IT-partner. Dit alles gebruik makend van de volgende documenten:

 • Business Case: waar ligt de behoefte en welke oplossing past hier het beste bij
 • Programma van Eisen: waar moeten de oplossing en de IT-partner aan voldoen (technisch en functioneel)
 • Offerteaanvraag: eenduidige vraagstelling om mogelijke IT-partners te benaderen
 • Scoringstabel: onderbouwde keuze voor best passende IT-partner

Doen

In de fase van DOEN begeleidt IT-Value uw organisatie bij het realiseren van de outsourcing in de vorm van programma- of projectmanagement. Deze aanpak focust zich op de implementatie van de nieuwe IT-infrastructuur, maar ook op de processen en de gebruikersadoptie. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat de eindgebruikers de verandering moeten, willen en kunnen adopteren: de noodzaak zien, de verandering willen en er de juiste middelen voor hebben. De volgende documenten spelen in deze fase een grote rol:

 • Plan van Aanpak: zorgen dat de implementatie succesvol verloopt en gestuurd wordt op tijd, kwaliteit en budget
 • Adoptieplan: wat is de functionele impact van de nieuwe techniek voor de gebruikers en hoe dit te realiseren?
 • SLA en PDC: ondersteuning bij opstellen van Service Level Agreement en Product- en Diensten Catalogus.

Werken

Wat rest is de fase van WERKEN. In deze fase speelt communicatie een grote rol. Enerzijds de communicatie naar de gebruikers over wat er gaat veranderen en anderzijds de communicatie met de partij die verantwoordelijk is voor het beheer. Dit met als doel regie te hebben en te houden over de gebruikers en de externe partijen, gebruik makend van de afspraken zoals die met elkaar zijn gemaakt.