Plan van Aanpak

Gezamenlijke inspanningen leiden tot succesvolle projecten

De basis voor een succesvol project is een gedegen Plan van Aanpak waarin onder andere staat beschreven:

  • Doelen
  • Resultaat
  • Scope
  • Uitgangspunten en randvoorwaarden
  • Risico‚Äôs
  • Projectfasering
  • Investeringen

Wij vinden het belangrijk dat in het Plan van Aanpak staat beschreven welke werkzaamheden er in totaal uitgevoerd dienen te worden en wat de rolverdeling daarvan is tussen u als klant en IT-Value. 

Wat leveren we op?

Een Plan van Aanpak geeft informatie. Het beschrijft wat het project inhoudt en welke afspraken zijn gemaakt. Een Plan van Aanpak borgt de gemaakte afspraken.
IT-Value biedt het opstellen van een Plan van Aanpak aan op basis van een vaste prijs.