Technisch Ontwerp

Vertaal de functionele behoefte naar duidelijke (technische) kaders voor het projectteam

Bent u voornemens om een project op te starten maar twijfelt u nog over zaken als:

  • te maken vendor keuze(s)
  • te maken architectuur keuze (s)
  • wijze van configureren

Besteed voldoende aandacht aan het Technische Ontwerp en zorg ervoor dat deze de functionele behoefte in uw organisatie voldoende wordt ondersteund.

Een Technisch Ontwerp beschrijft welke technische keuzes er worden gemaakt om te kunnen voldoen aan de functionele behoefte. Het document is met name bestemd voor het projectteam dat verantwoordelijk is voor het bouwen, testen en opleveren van het project.

Wat leveren we op?

In het Technisch Ontwerp beschrijven wij wat de belangrijkste uitgangspunten zijn waarop het ontwerp is gebaseerd. Tevens geven wij aan wat de ontwerpkeuzes en de ontwerpbesluiten zijn en hoe deze aansluiten op de functionele eisen en wensen.

 IT-Value biedt het opstellen van een Technisch Ontwerp inclusief de daarvoor benodigde architectuursessies aan op basis van een vaste prijs.